Masterclasses

Nadchodzące Masterclasses


Odbyte  Masterclasses

            w Pałacu w Bałoszycach (Mazury).

            Adr
es:     Bałoszyce 25   14-240 Susz 

            Kontakt:
            Organizator: Jefim Stinerman
            E-mail: jefim@vp.pl,  
            Web
site: www.akademiamuzyczna.info